Woord van de voorzitter

Beste bezoeker,

De Belgische Federatie voor Fleet –en Mobility Managers (BFFMM) werd in 2013 opgericht door meerdere fleetmanagers. Onze Federatie wil de belangen van de Fleet –en Mobility Manager verdedigen en dit zowel op federaal – als gewestelijk niveau.

Een samenwerking met andere Federaties, Organisaties is van cruciaal belang om de beleidsmensen te overtuigen. Tevens trachten we onze expertise te delen via organisatie van workshops

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat Fleet en Mobility in de toekomst één zullen worden, waar duurzaamheid, veiligheid en comfort, de 3 kernwoorden worden.
Gaan we de wagen uit het straatbeeld bannen, zeker niet.
Wel zullen werkgevers en werknemers opteren voor ‘kleinere, duurzamere’ leasewagens en dit in combinatie met andere vervoermodi zoals openbaar vervoer, fiets of carpooling.
Het openbaar vervoer zal echter verder uitgebouwd moeten worden en hopelijk kan dit opnieuw in samenwerking gebeuren met BFFMM en de andere federaties.

Door de toenemende mobiliteitsproblemen is een nieuwe tendens homework en sattelietwerk, uiteraard aangepast aan de bedrijfsactiviteit.

Onze vernieuwde website wil jullie alle mogelijke info/nieuws geven mbt Fleet – en Mobility, nodig bij de uitoefening van jullie functie.

Op de pagina “lidmaatschap”, vinden jullie meer info van wat we jullie aanbieden. Hopelijk mogen we jullie verwelkomen als lid van onze Federatie


Luc Pissens
Voorzitter