Federatie voor fleet- & mobiliteitsmanagers

BFFMM bundelt de gezamelijke standpunten en behartigt belangen voor de sector.                         

Ontdek nu uw voordelen als lid

Save the date

Workshop -

Insights in new LCV & Challenges in public charging

Maandag 10 juni 2024

Ford Motor Company, Hunderenveldlaan 10, 1082 St Agatha Berchem

Doelstellingen van de federatie

  • Wij willen als federatie mobiliteit, fleet en duurzaamheid centraal stellen. 
  • Lobbying bij alle stakeholders : overheden, commerciële partners etc 
  • Samenwerking met Antwerp Management School, Traject, advocatenkantoor Bloom Law, Link2Fleet en Fleet 
  • Samenwerking met de andere federaties, overheden en stakeholders.

Fleet & Mobility nieuws

Fleet & Mobility logo

Wat betekent de Brusselse stadstol voor u?

07/01/2021

De beslissing van Brussel om een stadstol te heffen, leidt tot fiscale ongelijkheid tussen de inwoners van het hoofdstedelijk gewest en die van de twee andere gewesten. Het systeem ook onverkort invoeren voor leasingwagens stuit op wettelijke bezwaren. Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft de bedoeling om vanaf 2022 een tol te heffen voor alle auto’s die op Brussels grondgebied rijden Hoeveel zult u moeten betalen? Het tarief is afhankelijk van het tijdstip waarop u Brussel binnen rijdt en het vermogen (fiscale pk) van uw wagen. Volgens de plannen die op tafel liggen bedraagt het basistarief 2 euro in de spits (van 7 tot 10 uur en van 15 tot 19 uur) en een 1 euro tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur). Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor van 0 tot 6, afhankelijk van de fiscale pk van het voertuig. Tot 7 pk betaalt u niets (x0), voor een doorsnee auto is dat maal 2 of 3 en maal 6 vanaf 20 fiscale pk. Maar u zal ook nog moeten betalen voor elke kilometer die u op Brusselse wegen rijdt. Per kilometer wordt dat 20 eurocent tijdens de spits en 8 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 uur en 7 uur blijft het gratis. Rijdt u met een Volkswagen Golf (7 fiscale pk) gedurende 200 dagen per jaar telkens 20 kilometer in Brussel tijdens de piekuren, dan kost u dat 1.000 euro. Met een Ford Focus (9 fiscale pk) kost u dat 1.120 euro en rijdt u met een Audi A8 (15 fiscale pk) dan komt u op een bedrag van 2.000 euro uit. Wat als ik in Brussel woon? Niet alleen pendelaars, maar ook inwoners van Brussel zullen de tol moeten betalen. Maar daar zet het Brussels hoofdstedelijk gewest de schrapping van de eenmalige belasting op in verkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting tegenover. Voor de eerder aangehaalde Volkswagen Golf bedraagt de BIV 123 euro en de verkeersbelasting 198,40 euro, voor de Ford Focus respectievelijk 867 en 292,38 euro, en voor de Audi A8 4.957 en 842,69 euro. Wat als ik naar Brussel pendel? Wie vanuit Vlaanderen of Wallonië met de wagen naar Brussel pendelt, zal twee keer belastingen betalen. Het heffen van belastingen op mobiliteit is een regionale bevoegdheid en het is weinig waarschijnlijk dat Vlaanderen en Wallonië hun inkomsten zullen beknotten of afschaffen omdat Brussel een tolheffing invoert. Het resultaat is dat Vlamingen en Walen in hun eigen regio de BIV en de verkeersbelasting blijven betalen en dat ze daar bovenop ook nog de Brusselse tol verschuldigd zijn. Wat als u een bedrijfswagen heeft? De gewesten kunnen zelf de regels voor de BIV en de verkeersbelasting bepalen en wijzigen, voor zover het om wagens van particulieren gaat. Maar voor leasingwagens ligt dat anders, aangezien daar op basis van de bijzondere financieringswet van 2001 altijd een akkoord tussen de drie gewesten voor moet zijn. Dat werd zo bepaald om te vermijden dat gunstigere fiscale voorschriften in een van de regio’s een aanzuigeffect zouden hebben op leasingmaatschappijen. Het advocatenkantoor Stibbe wijst er in zijn juridische analyse op dat men tot een samenwerkingsakkoord zal moeten komen tussen de gemeenschappen om de BIV en verkeersbelasting eventueel te schrappen. Komt dat akkoord er niet, dan kan Brussel deze belastingen op leasingwagens niet schrappen. Dat betekent dat ook Brusselaars die met een leasingwagen rijden naast de schrapping van beide mobiliteitstaksen grijpen. Net als de Walen en de Vlamingen zullen ze een dubbele belasting betalen. Wie betaalt de factuur? De vraag is wie de Brusselse heffing voor uw woon-werktraject zal betalen eens het zo ver is. Zal u de toegang tot Brussel zelf moeten bekostigen of neemt uw werkgever dat voor zijn rekening? Zal dit eventueel deel gaan uitmaken van het mobiliteitsbudget of het flexible income plan, zoals dat nu al op een aantal plaatsen voor parkeerruimte het geval is. Of komt dit bij uw leasingpakket zoals ook een tankkaart er in een aantal gevallen deel van uit maakt? Hoe is het in andere steden? In Europa zijn er nog enkele andere steden die ook een tol aanrekenen voor het gebruik van de auto. Met name Londen, Göteborg, Stockholm en Milaan gingen Brussel al voor. Maar in die steden is er alleen sprake van een heffing bij het binnenrijden van de stad, terwijl Brussel ook van plan is om daarbovenop een bedrag aan te rekenen voor het aantal gereden kilometers. Bron: De Tijd

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Reddingsstrook verplicht vanaf 1 oktober

30/09/2020

Vanaf 1 oktober zullen bestuurders verplicht worden om een ‘reddingstrook’ te vormen op wegen met tenminste 2 rijstroken in de gevolgde richting vanaf het moment dat er filevorming optreedt. Zo kunnen hulpdiensten altijd vlot en vrij passeren. Zo maak je een reddingsstrook https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6jh7FHu6GZE&feature=emb_title Om de weggebruikers te informeren hierover hebben Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer een FAQ opgesteld met daarin alles wat je als weggebruiker moet weten. De vragen en antwoorden kan je raadplegen via https://www.wegcode.be/actueel/2205-een-nieuw-concept-in-het-verkeersreglement-de-reddingsstrook Bron : VIAS Institute

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Vivaldi-ploeg wil vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens

17/09/2020

Het vergroenen van het wagenpark is een van de maatregelen van de Vivaldi-partijen om de klimaatdoelstellingen te halen. ‘Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasvrij zijn.’ Het is een van de groene maatregelen waarover de zeven partijen die samen een Vivaldi-regering willen vormen het eens zijn, blijkt uit de onderhandelingsnota van de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a), die De Tijd kon inkijken. De bedrijfswagens met een verbrandingsmotor gaan er dus uit, de elektrische wagens worden verwelkomd. In het voorjaar bereikte een toen onuitgegeven coalitie van Open VLD, CD&V en Groen in de Kamer een akkoord over een gelijkaardige regeling om vanaf 2025 het fiscale gunstregime op bedrijfswagens die op diesel of benzine rijden te bannen. De drie partijen vonden daar toen geen parlementaire meerderheid voor, bij de Vivaldi-partijen is die er nu wel. ‘De maatregel gaat in 2026 in en het gaat enkel over nieuwe wagens’, zegt een betrokkene. Voor lopende contracten verandert niets. De onderhandelaars verwachten weinig problemen. ‘Vanaf dan moeten er genoeg elektrische modellen beschikbaar zijn.’ De maatregel moet ons land helpen de Europese klimaatambities te halen. De Europese Commissie wil dat de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 55 procent afneemt en liberalen, socialisten, groenen en CD&V onderschrijven dat doel. Kernuitstap Over andere klimaatmaatregelen en de kernuitstap is de tekst van de preformateurs vaag. ‘De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd’, staat in de nota. Of het vanaf 2025 afgelopen is met nucleaire energie - zoals de wet voorschrijft en wat de groenen willen - of dat toch nog twee centrales openblijven - wat de liberalen wensen om de bevoorradingszekerheid te garanderen - is nog een knelpunt aan de onderhandelingstafel. Centrumkoers In de nota van Lachaert en Rousseau, waar nog aanpassingen aan worden doorgevoerd en die dus allesbehalve definitief is, wordt een centrumkoers uitgestippeld. Belangrijke maatregelen van de regering-Michel, zoals de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting, blijven behouden. Nieuwe diepgaande hervormingen blijven op die vlakken wel uit. Met de komst van de socialisten en groenen wordt een reeks rode en groene accenten gelegd, al zijn die nog niet definitief afgeklopt. Er wordt gewag gemaakt van een geleidelijke verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft. In de fiscaliteit wordt gesproken van ‘een billijke bijdrage van de individuen met de allersterkste schouders, met respect voor het ondernemerschap’. De snelheid waarmee bijvoorbeeld de verhoging van het minimumpensioen kan worden doorgevoerd, hangt af van het budgettaire plaatje. Volgens de recentste vooruitzichten daalt het begrotingstekort van de federale overheid bij ongewijzigd beleid naar 4,56 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2024. Budgettaire inspanning De Vivaldi-partijen willen vanaf 2021 een vaste jaarlijkse budgettaire inspanning van 0,1 procent doen. ‘Afhankelijk van het economisch herstel en van de hoogte van de economische groei wordt een bijkomende variabele budgettaire inspanning geleverd van 0 tot 0,5 procent per jaar’, luidt het. Afhankelijk van de budgettaire keuzes die nog moeten worden gemaakt, zullen de Vivaldi-partijen meer of minder nieuw beleid kunnen opstarten. ‘Er is nog heel veel niet beslist en we moeten nog beginnen aan de moeilijke knopen’, zegt een onderhandelaar. ‘De budgettaire tabel kan nog veel doen sneuvelen.’ De zeven partijen hebben 1 oktober naar voren geschoven als deadline voor de onderhandelingen. De onderhandelaars kunnen vanaf vandaag weer fysiek samenkomen. Hun coronaquarantaine - na de positieve test van Lachaert vorige week maandag - loopt af. Bij een tweede test bleek niemand besmet. Bron : De Tijd, Jasper D’Hoore, Dieter Dujardin, 17/9/2020

Lees meer

Ben je al lid van Fleet & Mobility?

Als lid van Fleet & Mobility krijg je een persoonlijke login toegestuurd die je toegang geeft tot de presentaties van alle afgelopen workshops. Je kan ze raadplegen en zelfs downloaden. 

Nog geen lid van Fleet & Mobility?

Presentaties van workshops zijn enkel toegankelijk voor leden. Doe hier en nu een aanvraag om lid te worden. Vervolgens krijg je een persoonlijke login en toegang tot alle presentaties. 

leden Fleet & Mobility