Fleet & Mobility logo

Wat betekent de Brusselse stadstol voor u?

07/01/2021

De beslissing van Brussel om een stadstol te heffen, leidt tot fiscale ongelijkheid tussen de inwoners van het hoofdstedelijk gewest en die van de twee andere gewesten. Het systeem ook onverkort invoeren voor leasingwagens stuit op wettelijke bezwaren. Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft de bedoeling om vanaf 2022 een tol te heffen voor alle auto’s die op Brussels grondgebied rijden Hoeveel zult u moeten betalen? Het tarief is afhankelijk van het tijdstip waarop u Brussel binnen rijdt en het vermogen (fiscale pk) van uw wagen. Volgens de plannen die op tafel liggen bedraagt het basistarief 2 euro in de spits (van 7 tot 10 uur en van 15 tot 19 uur) en een 1 euro tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur). Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor van 0 tot 6, afhankelijk van de fiscale pk van het voertuig. Tot 7 pk betaalt u niets (x0), voor een doorsnee auto is dat maal 2 of 3 en maal 6 vanaf 20 fiscale pk. Maar u zal ook nog moeten betalen voor elke kilometer die u op Brusselse wegen rijdt. Per kilometer wordt dat 20 eurocent tijdens de spits en 8 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 uur en 7 uur blijft het gratis. Rijdt u met een Volkswagen Golf (7 fiscale pk) gedurende 200 dagen per jaar telkens 20 kilometer in Brussel tijdens de piekuren, dan kost u dat 1.000 euro. Met een Ford Focus (9 fiscale pk) kost u dat 1.120 euro en rijdt u met een Audi A8 (15 fiscale pk) dan komt u op een bedrag van 2.000 euro uit. Wat als ik in Brussel woon? Niet alleen pendelaars, maar ook inwoners van Brussel zullen de tol moeten betalen. Maar daar zet het Brussels hoofdstedelijk gewest de schrapping van de eenmalige belasting op in verkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting tegenover. Voor de eerder aangehaalde Volkswagen Golf bedraagt de BIV 123 euro en de verkeersbelasting 198,40 euro, voor de Ford Focus respectievelijk 867 en 292,38 euro, en voor de Audi A8 4.957 en 842,69 euro. Wat als ik naar Brussel pendel? Wie vanuit Vlaanderen of Wallonië met de wagen naar Brussel pendelt, zal twee keer belastingen betalen. Het heffen van belastingen op mobiliteit is een regionale bevoegdheid en het is weinig waarschijnlijk dat Vlaanderen en Wallonië hun inkomsten zullen beknotten of afschaffen omdat Brussel een tolheffing invoert. Het resultaat is dat Vlamingen en Walen in hun eigen regio de BIV en de verkeersbelasting blijven betalen en dat ze daar bovenop ook nog de Brusselse tol verschuldigd zijn. Wat als u een bedrijfswagen heeft? De gewesten kunnen zelf de regels voor de BIV en de verkeersbelasting bepalen en wijzigen, voor zover het om wagens van particulieren gaat. Maar voor leasingwagens ligt dat anders, aangezien daar op basis van de bijzondere financieringswet van 2001 altijd een akkoord tussen de drie gewesten voor moet zijn. Dat werd zo bepaald om te vermijden dat gunstigere fiscale voorschriften in een van de regio’s een aanzuigeffect zouden hebben op leasingmaatschappijen. Het advocatenkantoor Stibbe wijst er in zijn juridische analyse op dat men tot een samenwerkingsakkoord zal moeten komen tussen de gemeenschappen om de BIV en verkeersbelasting eventueel te schrappen. Komt dat akkoord er niet, dan kan Brussel deze belastingen op leasingwagens niet schrappen. Dat betekent dat ook Brusselaars die met een leasingwagen rijden naast de schrapping van beide mobiliteitstaksen grijpen. Net als de Walen en de Vlamingen zullen ze een dubbele belasting betalen. Wie betaalt de factuur? De vraag is wie de Brusselse heffing voor uw woon-werktraject zal betalen eens het zo ver is. Zal u de toegang tot Brussel zelf moeten bekostigen of neemt uw werkgever dat voor zijn rekening? Zal dit eventueel deel gaan uitmaken van het mobiliteitsbudget of het flexible income plan, zoals dat nu al op een aantal plaatsen voor parkeerruimte het geval is. Of komt dit bij uw leasingpakket zoals ook een tankkaart er in een aantal gevallen deel van uit maakt? Hoe is het in andere steden? In Europa zijn er nog enkele andere steden die ook een tol aanrekenen voor het gebruik van de auto. Met name Londen, Göteborg, Stockholm en Milaan gingen Brussel al voor. Maar in die steden is er alleen sprake van een heffing bij het binnenrijden van de stad, terwijl Brussel ook van plan is om daarbovenop een bedrag aan te rekenen voor het aantal gereden kilometers. Bron: De Tijd

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Reddingsstrook verplicht vanaf 1 oktober

30/09/2020

Vanaf 1 oktober zullen bestuurders verplicht worden om een ‘reddingstrook’ te vormen op wegen met tenminste 2 rijstroken in de gevolgde richting vanaf het moment dat er filevorming optreedt. Zo kunnen hulpdiensten altijd vlot en vrij passeren. Zo maak je een reddingsstrook https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6jh7FHu6GZE&feature=emb_title Om de weggebruikers te informeren hierover hebben Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer een FAQ opgesteld met daarin alles wat je als weggebruiker moet weten. De vragen en antwoorden kan je raadplegen via https://www.wegcode.be/actueel/2205-een-nieuw-concept-in-het-verkeersreglement-de-reddingsstrook Bron : VIAS Institute

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Vivaldi-ploeg wil vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens

17/09/2020

Het vergroenen van het wagenpark is een van de maatregelen van de Vivaldi-partijen om de klimaatdoelstellingen te halen. ‘Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasvrij zijn.’ Het is een van de groene maatregelen waarover de zeven partijen die samen een Vivaldi-regering willen vormen het eens zijn, blijkt uit de onderhandelingsnota van de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a), die De Tijd kon inkijken. De bedrijfswagens met een verbrandingsmotor gaan er dus uit, de elektrische wagens worden verwelkomd. In het voorjaar bereikte een toen onuitgegeven coalitie van Open VLD, CD&V en Groen in de Kamer een akkoord over een gelijkaardige regeling om vanaf 2025 het fiscale gunstregime op bedrijfswagens die op diesel of benzine rijden te bannen. De drie partijen vonden daar toen geen parlementaire meerderheid voor, bij de Vivaldi-partijen is die er nu wel. ‘De maatregel gaat in 2026 in en het gaat enkel over nieuwe wagens’, zegt een betrokkene. Voor lopende contracten verandert niets. De onderhandelaars verwachten weinig problemen. ‘Vanaf dan moeten er genoeg elektrische modellen beschikbaar zijn.’ De maatregel moet ons land helpen de Europese klimaatambities te halen. De Europese Commissie wil dat de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 55 procent afneemt en liberalen, socialisten, groenen en CD&V onderschrijven dat doel. Kernuitstap Over andere klimaatmaatregelen en de kernuitstap is de tekst van de preformateurs vaag. ‘De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd’, staat in de nota. Of het vanaf 2025 afgelopen is met nucleaire energie - zoals de wet voorschrijft en wat de groenen willen - of dat toch nog twee centrales openblijven - wat de liberalen wensen om de bevoorradingszekerheid te garanderen - is nog een knelpunt aan de onderhandelingstafel. Centrumkoers In de nota van Lachaert en Rousseau, waar nog aanpassingen aan worden doorgevoerd en die dus allesbehalve definitief is, wordt een centrumkoers uitgestippeld. Belangrijke maatregelen van de regering-Michel, zoals de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting, blijven behouden. Nieuwe diepgaande hervormingen blijven op die vlakken wel uit. Met de komst van de socialisten en groenen wordt een reeks rode en groene accenten gelegd, al zijn die nog niet definitief afgeklopt. Er wordt gewag gemaakt van een geleidelijke verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft. In de fiscaliteit wordt gesproken van ‘een billijke bijdrage van de individuen met de allersterkste schouders, met respect voor het ondernemerschap’. De snelheid waarmee bijvoorbeeld de verhoging van het minimumpensioen kan worden doorgevoerd, hangt af van het budgettaire plaatje. Volgens de recentste vooruitzichten daalt het begrotingstekort van de federale overheid bij ongewijzigd beleid naar 4,56 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2024. Budgettaire inspanning De Vivaldi-partijen willen vanaf 2021 een vaste jaarlijkse budgettaire inspanning van 0,1 procent doen. ‘Afhankelijk van het economisch herstel en van de hoogte van de economische groei wordt een bijkomende variabele budgettaire inspanning geleverd van 0 tot 0,5 procent per jaar’, luidt het. Afhankelijk van de budgettaire keuzes die nog moeten worden gemaakt, zullen de Vivaldi-partijen meer of minder nieuw beleid kunnen opstarten. ‘Er is nog heel veel niet beslist en we moeten nog beginnen aan de moeilijke knopen’, zegt een onderhandelaar. ‘De budgettaire tabel kan nog veel doen sneuvelen.’ De zeven partijen hebben 1 oktober naar voren geschoven als deadline voor de onderhandelingen. De onderhandelaars kunnen vanaf vandaag weer fysiek samenkomen. Hun coronaquarantaine - na de positieve test van Lachaert vorige week maandag - loopt af. Bij een tweede test bleek niemand besmet. Bron : De Tijd, Jasper D’Hoore, Dieter Dujardin, 17/9/2020

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Vanaf 1 september maximaal 100 km/u op de Ring rond Brussel

30/06/2020

Op 1 september gaat de maximaal toegelaten snelheid op de ring rond Brussel omlaag van 120 naar 100 km/u. De Vlaamse overheid wil op die manier de uitstoot van CO2 terugdringen en de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Ook op het Brusselse gedeelte van de ring, bij Anderlecht, zal je nog maar 100 km/u mogen rijden. De snelheidsverlaging is één van de vele maatregelen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat de Vlaamse regering in december vorig jaar al goedkeurde. De beslissing was dus al aangekondigd maar nu is er een concrete datum. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat nu palen en verkeersborden bestellen en plaatsen. Op 1 september moet alles rond zijn. De snelheidsverlaging van 120 naar 100 km/u komt er op alle wegvakken van de Ring rond Brussel die in Vlaanderen liggen maar ook Brussel zal op hetzelfde moment op haar delen van de ring de nieuwe snelheidsbeperking invoeren. Daarover hebben de Vlaams minister Lydia Peeters en haar Brusselse collega Elke Van den Brandt een akkoord. Waar er op dit moment uit veiligheidsoverwegingen al een snelheidsbeperking van 90 km/u geldt, blijft die behouden. Dat is bijvoorbeeld het geval op de Viaduct van Vilvoorde en op het deel van de Ring dat door het Zoniënwoud loopt. In Wallonië blijft de limiet ongewijzigd op 120 km/u, behalve in de omgeving van Waterloo, waar veel op- en afritten zijn. Daar geldt al langer een lagere maximumsnelheid. Een snelheidsverlaging naar 100 km/u is vooral goed voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt trouwens uit een studie die de Vlaamse overheid al in 2015 liet uitvoeren - 100 km/u zorgt voor een rustiger verkeersbeleid, kleinere snelheidsverschillen tussen de rijstroken, een afname van het aantal ongevallen en ook minder ernstige aanrijdingen. Zolang de bezettingsgraad van de weg niet té hoog is - lees : zolang het niet te druk is of er files staan - heeft een lagere maximumsnelheid ook een positief effect op de doorstroming : auto's kunnen wat dichter bij elkaar rijden zodat de ruimte op de weg beter benut wordt en het in- en uitvoegen aan de vele op- en afritten gaat iets vlotter en veiliger. Het effect op de uitstoot door het verkeer zal dan weer vrij beperkt zijn. Met het klimaatplan wil de Vlaamse overheid dat we over een periode van 10 jaar 55 megaton minder CO2 uitstoten; 100 km/u rijden op de Ring rond Brussel zou op zich voor 0.13 megaton minder uitstoot zorgen, dat is dus erg weinig. Lokaal zal er wel een effect zijn, minder fijn stof en lawaai bijvoorbeeld, en dat is belangrijk voor de mensen die vlakbij de Ring wonen of werken. Bron : VRT juni 2020

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Restwaarden post-Covid: is crisis van 2008/2009 een referentie?

16/06/2020

De impact van de economische crisis op de restwaarden zal van land tot land verschillen. Dit zijn de prognoses van dataspecialist Autovista Volgens de Autovista-groep zal de daling van de restwaarden sterker zijn in de Zuid-Europese landen, in de orde van grootte van 5 tot 6% op het hoogtepunt van de crisis. Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en de Scandinavische landen zullen volgens de huidige risicobeoordeling minder zwaar getroffen worden. In Oost-Europa, met name in Tsjechië, Polen en Slowakije, kan een elastischer herstel worden verwacht. “Tijdens de financiële crisis van 2008/2009 zagen we een veel grotere daling van de restwaarden dan nu in onze meest waarschijnlijke scenario’s wordt voorzien. Destijds was er sprake van een daling van gemiddeld 12% over de segmenten heen, gecumuleerd over een periode van 12 tot 18 maanden na het begin van de crisis. We verwachten dit niveau van impact op de markten voor tweedehandsauto’s nu zeker niet”, besluit Autovista. In België Zelfs als Eurotax, de Belgische dochteronderneming van Autovista, rekening houdt met een diepe recessie (geschat op 30%), is er een kans van 55% op een U-vormig herstel in ons land. “Voor België verwachten we een neerwaartse correctie van de tweedehandsprijzen met gemiddeld 3% tegen eind 2020 ten opzichte van maart”, zegt Idesbald Vannieuwenhuyze, Valuation & Forecast Manager Autovista Benelux. Verwachte ontwikkeling van de restwaarden in België en de buurlanden ten opzichte van maart 2020 dec/20dec/21dec/22België. -3.00%. -1.90%. -1.40%. Frankrijk. -1.50%. -5.30%. -5.30%. Duitsland. -2.20%. -1.70%. -1.70%. Nederland. -1.10%. -0.60%. -0.20%. Verenigd Koninkrijk. -0.80%. -1.70%. 0.50%. Table: FLEET.be Source: Autovista Group Get the data Created with Datawrapper Eind 2021 is de verwachting dat de prijzen 1,9% lager zullen zijn dan in maart 2020.Tegen het einde van 2022 zou een sterk herstel zich moeten doorzetten. “Verschillende factoren spelen een rol. De voor januari 2021 geplande wijziging van de fiscaliteit zal de verkoop van nieuwe wagens doen toenemen. Jonge tweedehandsauto’s tot 24 maanden zullen daar het eerste slachtoffer van zijn. De kortingen die op het Autosalon van Brussel in januari 2020 werden aangeboden, hebben de prijzen extra onder druk gezet en in andere landen zijn voor het eerst hoge kortingen vastgesteld. Lagere prijzen voor tweedehandsauto’s in het buitenland zullen een impact hebben op onze markt. Voor oudere voertuigen (meer dan 36 maanden oud) zouden we een minder belangrijke marktcorrectie moeten zien. Op enkele euro’s na zou er zelfs een stabilisatie moeten zijn.” Bron : Fleet.be

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Aanpassing groene kaart per 01/07/2020

19/05/2020

Vanaf 1 juli 2020 wijzigt het verzekeringsbewijs of zoals in de volksmond gekend “de groene kaart”. Twee wijzigingen zullen per 01/07/2020 doorgevoerd worden. Een eerste wijziging is dat de “groene kaart “ een “witte kaart” wordt. Het is namelijk zo dat de nieuwe lay out wordt : “ zwarte letters en cijfers op een witte achtergrond “ ttz op wit papier wordt afgedrukt. Dit houdt in dat alle verzekeringsbewijzen welke worden afgeleverd vanaf 01/07/2020 op wit papier moeten worden afgedrukt. Belangrijk om weten is wel dat alle op groen papier afgedrukte groene kaarten voor 01/07/2020 geldig blijven tot de einddatum vermeld op deze groene kaart. Een tweede wijziging betreft de afschaffing van de achterzijde van de groene kaart. Momenteel stonden op de achterzijde de coördinaten van de verschillende nationale groen-kaart-bureaus. In de plaats daarvan komt in vak 8 op de voorzijde een verwijzing naar de website van de Council of Bureaux. Dit is de organisatie die de werking van het groene-kaart-systeem superviseert. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op volgende link: http://www.bbaa-bbav.be/documents/Beschrijving-Verzekeringskaart.pdf

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Samen terug veilig op weg #MoveSafe #NMBS

05/05/2020

Naar aanleiding van de aankondiging van de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april stellen NMBS en Infrabel alles in het werk om vanaf maandag 4 mei een maximale treindienst te voorzien. En dat met de nodige voorzorgsmaatregelen om u en uw werknemers terug veilig op weg te helpen. Het dragen van een mondmasker wordt daarbij verplicht: in de trein, op het perron en in het station. Opnieuw naar een maximaal treinaanbod Vanaf 4 mei zal het treinaanbod vrijwel volledig hervat worden. We vragen wel om verplaatsingen zoveel mogelijk te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de daluren (na 9 uur ‘s morgens bijvoorbeeld, of 's avonds voor 16 uur of na 18 uur). Alle info over het treinaanbod vindt u op onze website. Mondmaskers en andere veiligheidsmaatregelen De overheid heeft beslist dat vanaf 4 mei een mondmasker verplicht is op het openbaar vervoer. Dit mondmasker moet op elk moment gedragen worden: in de stations, op de perrons en in de treinen. Alternatieve mondbedekkingen worden toegestaan zolang ze mond én neus bedekken. We voorzien extra poetsbeurten in de treinen en stations. Daarbij besteden we extra aandacht aan de oppervlakken waar onze reizigers mee in contact komt, zoals tafeltjes, handgrepen, ticketautomaten, enz. Ontdek alle genomen veiligheidsmaatregelen hier. Ons Business Center blijft voor u beschikbaar Net als onze treindienst blijft ons Business Center volledig operationeel en staat uw Mobiliteitsadviseur meer dan ooit klaar om u een service op maat te bieden. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om uw mobiliteitsadviseur te bellen of contact op te nemen met ons Business Center op het nummer 02 528 25 28 (op werkdagen van 9u tot 17u) of via business@nmbs.be. Bron: NMBS

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Fiscus legt nieuwe regels vast voor NEDC-WLTP fiscaliteit na 2020

22/04/2020

Het is even naar adem snakken bij het lezen van het nieuw administratief commentaar (*)met betrekking tot de toepassing van de NEDC-WLTP waarden vanaf 2021 in de autofiscaliteit. Maar het is goed nieuws ! Als principe kan men de NEDC 2.0 waarden ook na 2020 blijven behouden. Wie de tekst er dieper op naleest zal merken dat alles zal afhangen van de informatie die op het homologatieattest zal staan en of importeurs hierbij één of twee waarden vermelden. Indien beide waarden (WLTP & NEDC 2.0) worden vermeld kan men ook na 2020 de NEDC 2.0 waarde fiscaal nog verder gebruiken voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard. Men mag volgens de fiscus zelfs kiezen tussen de twee waarden indien beide beschikbaar zijn op het homologatieattest. Dit lijkt op het eerste zich merkwaardig maar voor bepaalde plug-in hybrides is de WLTP waarde lager dan de NEDC 2.0 waarde. Bovendien is ook het probleem voor sommige plug-in hybrides opgelost die op basis van hun WLTP-waarde plots niet meer zouden voldaan hebben aan de grens van max. 50 gram CO2-uitstoot en “fake” zouden geworden zijn. Ook zij kunnen voorlopig de lagere NED 2.0 in 2021 verder blijven gebruiken. Gezien vanuit elke WLTP waarde een theoretische NEDC 2.0 kan berekend worden, hebben de importeurs er fiscaal belang bij om in elk geval twee waarden op het homologatieattest te vermelden . Indien enkel de WLTP waarde wordt vermeld op het homologatie-attest zal het voertuig altijd op de WLTP waarde worden belast. Bovendien blijven de NEDC 1.0 voertuigen van een lage fiscaliteit genieten wat vanuit milieuoverwegingen onlogisch is. Concreet betekent dit dat het bestaande wagenpark dat reeds een WLTP + NEDC 2.0 waarde heeft + de nieuwe inschrijvingen, vanaf 01/01/2021 op fiscaal gebied de NEDC 2.0 waarde verder kunnen behouden voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard, tenzij op het gelijkvormigheidsattest enkel een WLTP waarde wordt vermeld. Natuurlijk kan de wetgeving altijd wijzigen. Met deze laatste woorden wil de fiscus in haar commentaar eigenlijk zeggen dat nieuwe toekomstige regeringen de regels indien nodig kunnen aanpassen. Voor de berekening van de CO2-bijdrage werd nog geen tekst voorzien. Het ligt in de verwachting dat zij dezelfde regels zullen volgen. In deze Corona tijden is dit goed nieuws voor de autosector. Een fiscale verhoging door gebruik van de WLTP waarden vanaf 2021 is met dit nieuwe commentaar in elk geval uitgesteld. (*) update antwoord op vraag nr. 41 FAQ autofiscaliteit maart 2020. Michel Willems MOBILITAS Hierna een uitreksel van het tekst die FOD Financiën publiceerde met betrekking tot de NEDC-WLTP federale autofiscaliteit na 2020. Het antwoord op vraag nr. 41 van de laatste FAQ autofiscaliteit van maart 2020 geeft ons een inzicht met welke CO2-uitstootwaarde vanaf 1/1/2021 rekening moet worden gehouden bij de berekening van het voordeel alle aard (VAA) en van het aftrekpercentage (aftrek%) van de autokosten. 1/ Gegeven het feit dat door de EU-homologatieregelgeving de autoconstructeurs:- tot en met 31/12/2020 voor WLTP-wagens een NEDC-waarde 2.0 moeten berekenen uit hun WLTP-waarde en- vanaf 1/1/2021 voor WLTP-wagens nog steeds een NEDC-waarde 2.0 mogen (optioneel) berekenen (voor wagens tot 50g/km CO2 blijft NEDC 2.0 trouwens verplicht tot en met 31/12/2022 volgens de EU-regelgeving); 2/ En aangezien de huidige wetteksten niet verduidelijken welke CO2-waarde, NEDC of WLTP, geldt in de autofiscaliteit, zal bij de berekening van het VAA en aftrek% rekening moeten worden gehouden met:- NEDC 1.0 CO2 als het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;- WLTP CO2 als het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;- NEDC 2.0 CO2 OF WLTP CO2 (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC- als een WLTP-waarde heeft. Dit standpunt blijft van toepassing totdat nieuwe federale wetsbepalingen hierrond in werking zouden treden (bijvoorbeeld indien een nieuwe volwaardige federale regering hiertoe een initiatief zou nemen).U vindt de betreffende FAQ’s via onderstaande link https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voordelen_van_alle_aard/bedrijfswagens Met betrekking tot de Solidariteitsbijdrage, die ook gebaseerd is op de CO2, ligt de bevoegdheid niet bij de minister van Financiën (De Croo, Open Vld), maar bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (De Block, Open Vld). Hoewel ons nog geen beslissing ter zake werd bevestigd, kunnen we redelijkerwijze uitgaan van een afstemming van de CO2-regels van de Solidariteitsbijdrage op de hierboven vermelde standpunten. Dit is dus een federale fiscale materie. Aangezien de gewesten bevoegd zijn voor de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting, komt het toe aan de gewestregeringen om te beslissen hoe zij de transitie NEDC-WLTP autofiscaliteit zullen organiseren voor deze belastingen (voor niet-leasing bedrijven). We houden onze lezers verder op de hoogte. Tot slot vindt u via deze link de circulaire 2020/C/43 van 18 maart jl. van de FOD Financiën over de definitie van het begrip ‘overeenstemmend voertuig’ voor de fake plug-in hybrides.Bron : FOD financien - Febiac – Renta.

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Verkeersongevallen. De vergoeding van de lichamelijke schade van de bestuurder en inzittenden.

03/07/2017

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen dekt onder andere de lichamelijke schade van passagiers en derden.De bestuurder kan voor zijn opgelopen lichamelijke schade enkel een vergoeding bekomen, wanneer de tegenpartij voor het ongeval aansprakelijk wordt gesteld of wanneer het een arbeidsongeval (met inbegrip van de weg naar en van het werk) betreft. Voor de aansprakelijke bestuurder blijven alzo leemtes bestaan (in het aansprakelijkheidsstelsel van het gemeen recht heeft diegene die door zijn eigen fout schade veroorzaakt aan zichzelf, geen recht op een schadevergoeding). Download volledig artikel (PDF)

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Platform Elektrische Bedrijfswagens voor fleetowners en marktaanbieders

02/06/2017

Platform Elektrische Bedrijfswagens voor fleetowners en marktaanbieders - The New Drive Samen met Traxio en Fleet & Mobility lanceert The New Drive het Platform Elektrische Bedrijfswagens. Het Platform is één van de zeven Clean Power for Transport projecten voor 2017-2018, ondersteund door de Vlaamse Regering. In het Platform Elektrische Bedrijfswagens werken fleet owners en marktaanbieders samen aan een versnelde transitie van elektrische bedrijfswagens. De ambitie is dat bedrijven en organisaties in 2020 25% van hun nieuwe wagens elektrisch kunnen aankopen of leasen. Eerste aandachtspunt en doelstelling: zorgen dat elektrische wagens in de car policies van fleet owners opgenomen worden.

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Kan rekeningrijden het fileleed verminderen?

01/12/2016

Sedert 01-04-2016 is hetrekeningrijden voor voertuigen van meer als 3.5 ton in voege geteerd. Dat impliceert dat er voor elke gereden km op het voorgestelde wegennet tol betaald moet worden. Die berekend word ifv de plaats, de milieuklasse van het voertuig, ed.Daartoe hebben de 3 overheden in België, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest, Het agentschap Viapass opgericht. Die zijn op hun beurt, via een tender, een samenwerking aangegaan met Satellic en nadien ook met Axxès.Satellic voert als private partner het DBFMO-contract (design, build, finance, maintain, operate) uit. De registratie van de afgelegde te betalen kilometers wordt door een ‘’On-Board’’ unit geregistreerd en doorgestuurd naar Satellic of Axxès voor verwerking en facturatie.Die moet tegen de voorruit bevestigd worden doormiddel van de aanwezige zuignappen op de unit. De stroomvoorziening gaat via de sigarenaansteker. De bedoeling van enkele overheden, alsook bepaalde belangengroepen waaronder Voka, om dit in de toekomst ook toe te passen voor personenwagens, zeker als dit onverkort wordt toegepast, legt enkele moeilijkheden van het systeem bloot zowel voor de buitenlandse passanten, als voor toeristen en anderen.Vooreerst is het aan boord nemen van een verplichte unit tijdens hun verplaatsing op onze tolwegen niet eenvoudig te noemen. Zo dient men deze unit via de op diverse plaatsen alsook aan de grensovergangen aanwezige service punten ( automaten ) van Satellic of Axxès uithalen en zich te registreren (dit zou volgens Viapass een 10 tal minuten in beslag nemen) en tegen betaling van een borg deze in hun wagen aan te brengen. Op drukke dagen lijken files aan deze service punten, hier onvermijdelijk. Ook dienen die units, indien gewenst door de bestuurder, nadien weer terug binnengebracht te worden bij één van die servicepunten, met opnieuw wachttijden tot gevolg. Mogelijke fraude, om dit tijdverlies te omzeilen, kan alleen maar vermeden worden als de pakkans samen met boetes behoorlijk groot is. Ook de duurdere ( x maal de kost van de jaarlijkse auto belasting ) verplaatsingen voor mensen uit de diverse Provincies die voor hun dagelijks brood in de groot steden moeten gaan werken, zullen door dit systeem bestraft worden met hogere kilometer kost als gevolg. De bewering dat men die verplaatsing ook met het openbaar vervoer kan maken, gaat voorbij aan het feit dat die mogelijkheid in de Provincies meestal niet aanwezig is om dit binnen een aanvaardbare tijd te doen. Stel u voor dat u vanuit Koekelare in West-Vlaanderen elke dag naar de Hoofdstad dient te pendelen met het openbaar vervoer voor den broden, prettig lijkt mij anders.Om het leed ( kost ) enigszins te verlichten zou een aanpassing van de wagen fiscaliteit zoals afschaffing van de BIV en een verlaagde wegenbelasting enig soelaas kunnen brengen. Conclusie: de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens, kan alleen maar het verhoopte effect creëren als enerzijds er voldoende aanbod is van openbaarvervoer, thuiswerk, flexwerkplekken, carpoolen enz…Voor de buitenlandse personenwagens, zou er best een wegenvignet naar analogie van Zwitserland e.a. landen verplicht worden.

Lees meer
Fleet & Mobility logo

CO2-problematiek grotendeels afgesloten

01/12/2016

Tot dusver geen onwettige afwijkingen van de verbruikscijfers en CO2-uitstootwaarden vastgesteld Slechts voor enkele modelvarianten van nieuwe voertuigen zal een lichte wijziging van de cataloguswaarden nodig zijnNauwelijks een maand nadat vragen rezen bij de gemeten CO2-uitstootwaarden van bepaalde modellen van de groep, heeft Volkswagen het ophelderings- proces grotendeels afgerond. Na uitvoerig intern onderzoek en controles is nu gebleken dat de CO2-uitstootwaarden van bijna al deze modelvarianten toch overeenstemmen met de oorspronkelijk gemeten cijfers. De verdenking van onwettige afwijkingen van de verbruikscijfers van actuele seriemodellen is dus niet bevestigd. Bij interne controles werden bij slechts negen model- varianten van het merk Volkswagen lichte afwijkingen vastgesteld. Een neutrale technische instantie zal onder overheidstoezicht deze interne meet­ resultaten tegen Kerstmis nog eens extra controleren. Voor de voertuigen waarvan bevestigd wordt dat de intern gecontroleerde waarden effectief overeenstemmen met de oorspronkelijke cijfers, zullen er geen verdere gevolgen zijn. Zij kunnen onbeperkt verder voor verkoop worden aangeboden. Voor de enkele voertuig­ modellen die toch afwijkingen vertonen, zullen de cijfers volgens de gebruikelijke procedures worden aangepast.Volkswagen heeft de resultaten voorgelegd aan de onderzoekscommissie van de federale Duitse regering en de controle­instantie KBA. Het oorspronkelijk door de Volkswagen­groep bekendgemaakte aantal van ca. 800.000 verdachte voertuigen is dus niet bevestigd. Bij de interne controlemetingen werden voor nauwelijks negen modelvarianten afwijkingen vastgesteld van gemiddeld slechts enkele gram CO2, wat overeenkomt met een verhoging van het normverbruik (NEDC­meting) met 0,1 tot 0,2 l/100 km. Met een jaarlijkse productie van ca. 36.000 exemplaren ver­ tegenwoordigen deze modelvarianten nauwelijks ongeveer 0,5% van het totale volume van het merk Volkswagen. De lijst met betrokken modelvarianten is beschik­ baar op www.volkswagen­media­services.com.De dochterondernemingen van de groep, Audi, ŠKODA en SEAT, zijn met de bevoegde keuringsinstanties een vergelijkbare procedure overeengekomen. De reële verbruikswaarden voor de klanten wijzigen niet en er zijn geen technische maatregelen voor de voertuigen vereist. De oorspronkelijk verwachte negatieve impact op de resultaten ten bedrage van 2 miljard euro is hierdoor evenmin bevestigd. Uit het resultaat van de uit te voeren controlemetingen zal blijken of er eventueel geringere economische gevolgen zijn. Lijst van alle voertuigen modeljaar 2016 waarvoor een wijziging van de CO2-uitstootwaarden nodig is Voor negen modelvarianten is uit vrijwillige controlemetingen gebleken dat een aanpassing van de cataloguswaarden voor de CO2­-uitstoot nodig zal. Voor deze voertuigen zullen de cijfers in het kader van de gebruikelijke procedures bij de eerst­ volgende gelegenheid worden aangepast.

Lees meer
Fleet & Mobility logo

Gemeentelijke laadpalentaks in strijd met gewestelijke regelgeving en Brusselse economische ontwikkeling

De Brusselse gemeenten willen in 2025 een taks op laadpalen invoeren. Er is sprake van 125 euro per jaar per stekker. Sommige gemeenten willen zelfs een hogere taks. Ondanks de gemeentelijke autonomie om lokale belastingen te kunnen heffen is dit voornemen in strijd met de ordonnantie ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het gewest van 1 december 2022. Deze gewestelijke ordonnantie bepaalt dat gemeenten afzien van elke nieuwe belasting of verhoging van een bestaande belasting die een weerslag heeft op de lokale en gewestelijke economische ontwikkeling. In ruil voor dit engagement kunnen de gemeenten beroep doen op financiële gewestelijke steun uit het Fonds voor Fiscale Compensatie. Aangezien de 19 Brusselse gemeenten zich hiertoe verbonden hebben in een bindende overeenkomst met het hoofdstedelijk gewest voor de periode 2023-2025, schenden zij met de aankondiging van de laadpalentaks hun politiek engagement en hun juridische verplichtingen. Ook economische spelers als Beci, Voka en Energy Vision evenals de Brusselse minister voor leefmilieu hebben al laten weten dat het initiatief van de gemeenten economisch contraproductief is en de transitie naar duurzaamheid hindert. Brussels minister voor financiën en begroting Sven Gatz zit op dezelfde lijn en heeft zijn collega die de voogdij over de gemeenten heeft gevraagd om het dossier juridisch te bekijken. Gatz zal aan zijn administratie de instructie geven om alle betalingen uit het fiscaal compensatiefonds on hold te zetten.

Lees meer